Jongeren Onderwijs Programma

Genoeg gekankerd!

Zo heet het Jongeren Onderwijs Programma (JOP) van het Vicki Brownhuis. Komt kanker binnen het gezin voor of heb je zelf kanker dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt. Onze medewerkers zien het als hun taak om kanker ook onder jongeren bespreekbaar te maken en hen die met kanker te maken krijgen te informeren over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis in dit lastige proces kan bieden. Durven praten over kanker met en door jongeren!

80% steekt de vinger op

Als je op middelbare scholen vraagt wie er te maken heeft gehad met kanker steekt 80% van de leerlingen de vinger op. Daarom hebben we speciale programma’s ontwikkeld, waarin een lesuur wordt besteed aan kanker en de impact ervan. 

onderwijs programma
Team Jongeren Onderwijs Project Vicki Brownhuis

Het JOP-lesuur valt in de categorie Levensbeschouwing en is voor de 2e en 3e klas. We geven ook les aan het middelbaar beroepsonderwijs in de zorg. Zij zijn tenslotte onze toekomstige ambassadeurs. De klas komt samen met de docent naar het Vicki Brownhuis, zodat ons JOP-team meteen de heersende vooroordelen over ons centrum kan ontzenuwen. Omdat het een heftig onderwerp is, worden ouders en leerlingen van tevoren ingelicht. Het gezin kan zodoende voor- of achteraf ook inspelen op het onderwerp kanker, dat wellicht voorkomt in de familie of vriendenkring.

Doel van het programma

Wij willen we het onderwerp kanker op de agenda zetten onder jongeren en hen concreet bereiken dat:

  • Kanker (beter) bespreekbaar wordt onder jongeren.
  • Jongeren ervaren dat, als kanker in hun leven komt, ze niet alleen staan met hun angsten, boosheid en verdriet.
  • Jongeren weten waar steun en een luisterend oor te vinden zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met kanker.

Deze lesprogramma’s zijn voor scholen gratis. 

Denk bij een toekomstige goede doelen actie eens aan het Vicki Brownhuis!

Inhoud programma

In overleg met de docent maken we het interactieve programma. We willen proberen iets los te maken. Dit doen we o.a. door middel van stellingen die in kleine groepen worden besproken. Soms is het heel heftig en soms slaan mensen dicht. Wij begeleiden daarom met ervaren vrijwilligers. Ook delen we graag onze verhalen en ervaring, wat vaak veel indruk maakt. We sluiten af met een rondje schelden om jongeren bewust te maken dat dit het heel kwetsend is voor iemand die met kanker te maken heeft. ‘Genoeg gekankerd!

‘Genoeg gekankerd!

De les ‘Genoeg gekankerd!’ bevat de volgende onderdelen:

  • Kennis maken met het Vicki Brownhuis;
  • Stellen van vragen en delen van ervaringen met kanker;
  • Discussie aan de hand van stellingen;
  • Een rondje “schelden met kanker”. 

Het is ook mogelijk om in overleg gezamenlijk een compleet schoolproject samen te stellen. 

Heeft uw school interesse?

Neem contact met ons op en vraag naar Jacqueline Zoomers of Lieke Heerkens.