Basisschool Onderwijs Programma

Kanker in het gezin

… zet alles op zijn kop! Voor de patiënt zelf, maar ook voor de partner en de kinderen. Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe omgeving kan vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is doordat het kind ander gedrag laat zien:  stiller of juist drukker, snel boos of verdrietig, moeite met concentreren of slapen…

We hebben een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld met als doel kanker bespreekbaar maken en spelenderwijs ontdekken wat je in zo’n geval in een inloophuis kunt doen.

Doel van het programma

Het programma is interactief en wordt in kleine groepen begeleid door betrokken vrijwilligers van het Vicki Brownhuis die ervaring hebben met kinderen en ziek zijn. Het programma is opgedeeld in een informatief, creatief en actief gedeelte afgestemd op de leeftijdsgroep. Zo kan een poppenspel en het schilderen van een tegeltje voor een dierbare er onderdeel van zijn.

tegeltje schilderen voor een dierbare met kanker

In overleg met de school kunnen bovenbouwgroepen ons huis bezoeken voor één of meerdere workshops. Er zijn geen kosten verbonden aan ons onderwijsprogramma. We waarderen het wel enorm als de school als tegenprestatie een goede doelen actie, zoals een sponsorloop, ten behoeve van het Vicki Brownhuis organiseert. Dit doen we graag in overleg en hierbij kunnen we uiteraard ook adviseren en ondersteunen. Bekijk ter inspiratie onze actuele sponsoracties. 

Inhoud programma

Om ziek zijn bespreekbaar te maken hebben we een amusant poppenspel ontwikkeld met speciaal door ons gemaakte poppen en verhalen. 

“Er is iemand in het gezin ziek en moet naar het ziekenhuis. Bop, de hoofdpersoon, maakt ineens van alles mee. O jee wat gebeurt daar allemaal? Mama is heel verdrietig, dokter Neus zegt rare woorden en doet enge dingen… Maar er blijken ook vriendjes te zijn die kunnen helpen! Wat doet dat allemaal met jou? En ken jij iemand die heel ziek is?”

Tip: kijk ook eens op www.kankerspoken.nl

Heeft uw school interesse?

Neem contact met ons op en vraag naar Barbara van der Meulen. Wij bieden kinderen die zelf of via de familie- of vriendenkring geraakt zijn door kanker nog meer mogelijkheden: kunstzinnige therapie, psychologische hulpverlening, massages of gewoon een luisterend oor.