Positieve gezondheid

MENTAAL WELBEVINDEN

Klik op onderstaande button om door te gaan naar de pagina van je keuze voor adressen en contactpersonen.

CONTACT MENTAAL WELBEVINDEN

positieve gezondheid - metaal

FARENT

Maatschappelijk werk en dienstverlening.

positieve gezondheid - metaal

PSYCHOSOCIAAL

Lijst van psychosociaal therapeuten

positieve gezondheid - metaal

SOCIALEKAART073

Vrijwilligersorganisaties en zelfhulp.

positieve gezondheid - metaal

VICKI BROWNHUIS

Psychosociale ondersteuning bij kanker: Luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning, informatie

positieve gezondheid - metaal

TAALHUIS

Taalhuis: Voor laaggeletterdheid

positieve gezondheid - metaal

MEE

Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

positieve gezondheid - metaal

LUISTERLIJN

Anoniem en vertrouwelijk gesprek.

positieve gezondheid - metaal

PSYCHOLOOG

Verwijsgids naar een psycholoog in de regio.

positieve gezondheid - metaal

DOORNAKANKER

Groepstraining voor mensen die met kanker te maken hebben gehad.

positieve gezondheid - metaal

CARE FOR CANCER

Care for cancer.

positieve gezondheid - metaal

KASAM

Bevorderen van veerkracht van kinderen en versterken communicatie over kanker in het gezin.