Positieve gezondheid

MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

Klik op onderstaande button om door te gaan naar de pagina van je keuze voor adressen en contactpersonen.

CONTACT MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

SOCIALE CONTACTEN

Activiteiten en projecten voor mensen die graag anderen willen ontmoeten en nieuwe contacten willen leggen

SPORTEN

Zelf sporten of bij te dragen aan de sport

HULP IN DE BUURT

Samenbrengen van handje helpen met hulp kunnen gebruiken

VICKI BROWNHUIS

Psychosociale ondersteuning bij kanker: Luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning, informatie

FARENT

Welzijnsorganisatie, Maatschappelijk werk en dienstverlening

BELASTINGDIENST

Informatie over toeslagen en berekenen.

VEILIG THUIS

24/7 bereikbaar. Geweld in huiselijke kring

MEE

Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

REGELHULP

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning

BELIFE

Verbeteren conditie, werken aan een gezonde leefstijl, zo goed mogelijk het leven hervatten.

KASAM

Bevorderen van veerkracht van kinderen en versterken communicatie over kanker in het gezin.