Positieve gezondheid

Aanbod Den Bosch en omgeving

De regionale werkgroep aanvullende oncologische zorg in Den Bosch e.o. biedt op deze website een sociale kaart aan. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg en ondersteuning voor iedereen die direct en indirect met kanker te maken heeft.
De sociale kaart is gemaakt vanuit de visie van de zes levensgebieden van Positieve Gezondheid.  De zes levensgebieden, in de vorm van een spinnenweb, bieden een instrument om inzicht te krijgen in de mate waarin iemand zich gezond voelt.

Wanneer je dit spinnenweb ‘activeert’ ga je naar een vragenlijst. De persoonlijke antwoorden op de vragenlijst laten zien welke gebieden aandacht nodig hebben voor een persoonlijke optimale gezondheid.

De sociale kaart informeert:

  • hen die direct of indirect met kanker te maken hebben over het aanbod van formele en informele zorg in Den Bosch e.o.
  • informeert de betrokken zorgverleners over elkaars expertise. 

    NB Het netwerk houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en wijziging van foute informatie.

Klik op onderstaande button om door te gaan naar de pagina van je keuze.

CONTACT ALGEMEEN

Positieve Gezondheid

POSITIEVE GEZONDHEID

Online tool om te bepalen wat belangrijk is voor u.

Positieve Gezondheid

HUISARTS ZOEKEN

Overzicht van huisartsen in Nederland.

Positieve Gezondheid

GGD

App store met beschikbare apps op 6 dimensies.

Positieve Gezondheid

IKNL VERWIJSGIDS

Regionaal aanbod zorgverleners en organisaties.

Positieve Gezondheid

KOO DEN BOSCH

Loket in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor vragen over geldzaken, zorg en hulp, jeugd en gezin, wonen en vervoer, opleiding en werk en meedoen en meehelpen. 

Positieve Gezondheid

KANKER INFORMATIE

Platform met informatie over kanker.