Positieve gezondheid

KWALITEIT VAN LEVEN

Klik op onderstaande button om door te gaan naar de pagina van je keuze voor adressen en contactpersonen.

CONTACT KWALITEIT VAN LEVEN

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

MEE

Ondersteuning voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

FARENT

Maatschappelijk werk en dienstverlening.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

MIND KORRELATIE

Anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

VICKI BROWNHUIS

Psychosociale ondersteuning bij kanker: Luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning, informatie

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

LUISTERLIJN

Anoniem en vertrouwelijk gesprek.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

VEILIG THUIS

Bij geweld in huiselijke kring, 24/7 bereikbaar

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

MANTELZORG

Ondersteunende regelingen en activiteiten m.b.t. mantelzorg in uw regio/wijk.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

DOORNAKANKER

Groepstraining voor mensen die met kanker te maken hebben gehad.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

REGELHULP

Wegwijzer van de Rijksoverheid naar zorg en ondersteuning.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

VIVENT

Wij gaan samen met u, in uw vertrouwde omgeving kijken naar de mogelijkheden om weer grip op uw leven te krijgen.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

YOGA

Voor verbeteren van uw kwaliteit van leven bij kanker.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

BELIFE

Verbeteren conditie, werken aan een gezonde leefstijl, zo goed mogelijk het leven hervatten.

positieve gezondheid- kwaliteit van leven

KASAM

Bevorderen van veerkracht van kinderen en versterken communicatie over kanker in het gezin.