Over ons

"Wij helpen een nieuwe balans in het leven te vinden."

Het Vicki Brownhuis

In 1992 opende het Vicki Brownhuis als eerste inloophuis in Nederland haar deuren voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. In ons huis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Wij zijn geen behandelingsinstituut, maar een informele ontmoetingsplaats. De deur staat voor je open! Loop gerust eens binnen zonder afspraak.

samen werken voor het goede doel

Wat we doen

Kanker en de vervelende gevolgen kunnen wij niet de wereld uitbannen, maar door te luisteren, bemoedigen, helpen ontspannen en om te zien naar de mens met kanker en zijn naasten, willen wij het leven voor hen draaglijker en positiever maken.
Het Vicki Brownhuis helpt een nieuwe balans in het leven te vinden. Door het bieden van informatie, ondersteuning en het bevorderen van contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit contact draagt bij aan het verminderen van angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.

Bekijk de bijdrage van Jacqueline Crooijmans, directeur van het Vicki Brownhuis. Eimert de Feijter, huisarts in Empel en Tineke Smilde, oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

 

Vicki Brownhuis magazine

De Vicki

De Vicki is het jaarlijks terugkerende magazine dat het Vicki Brownhuis uitbrengt. Een magazine wat meer vertelt over het huis. Met inspirerende verhalen van onze gasten en de achtergronden over hoe het Vicki Brownhuis de samenwerking aangaat met ziekenhuizen en partners.

Organisatie

Het Vicki Brownhuis is een vrijwilligersorganisatie, zoals in de statuten staat beschreven.
Onder leiding van directeur Jacqueline Crooijmans zijn circa 80 vrijwilligers actief. Ons huis is vernoemd naar de overleden Engelse zangeres Vicki Brown (1940 -1991) die jarenlang aan kanker leed. Haar positieve instelling gedurende die periode was reden om haar boegbeeld te maken van ons inloophuis. Het bestuur (functies zijn onbezoldigd) is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting Vicki Brown:

Team vrijwilligers Vicki Brownhuis
Samenloop voor Hoop

Wat we hebben bereikt

In ons meest recente jaarverslag vind je onder andere informatie over onze resultaten, de manier waarop we werken aan vergroting van onze deskundigheid, jaarrekening 2020, bijzondere acties en evenementen en onze toekomstplannen. Het Vicki Brownhuis heeft de ANBI statuseen CBF keurmerk en is IPSO gecertificeerd.  Het voldoet daarmee aan alle gestelde kwaliteitseisen. Zo heeft het Vicki Brownhuis bijvoorbeeld een klachtenregeling opgesteld.

Ontmoet onze mensen

"Iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met kanker. Het Vicki Brownhuis er is om iedereen die met deze ziekte te maken krijgt een hart onder de riem te steken. Ik vind het belangrijk dat een inloophuis als het Vicki Brownhuis blijft bestaan, daar draag ik dan ook erg graag mijn steentje aan bij."
Maartje quote
Maartje van Veen
PR Communicatie
“Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om over een ziekte als kanker te praten, zowel voor de patiënt als voor de direct betrokkenen. Het Vicki Brownhuis biedt daar op een passende manier gelegenheid voor. Het huis draait vooral op de inzet van vrijwilligers en ik werk daar graag aan mee.”
Erik van Engelen Bestuur
Erik van Engelen
Voorzitter Bestuur
"Het geeft een goed gevoel dat alle vrijwilligers bij ons werken vanuit eigen intrinsieke motivatie. Ieder werkt op basis van zijn talenten en doet waar die goed in is."
Jacqueline Crooijmans
Jacqueline Crooijmans
Directeur
"Ieder kind komt een keer in aanraking met kanker. Om ziek zijn bespreekbaar te maken, doen we onder andere een leuk poppenspel op basisscholen."
Barbara van der Meulen
Barbara van der Meulen
Gastvrouw en Basis Onderwijs Project
"Een fijne plek waar ik kwetsbaar mocht zijn. Ik vond er begrip, contact met lotgenoten, creatieve therapie en yoga. En nu kan ik er zelf iets terug doen voor mensen met kanker."
Celine Collaris
Cecile Collaris
Begeleider Bondgirls en adviseur werk
"Door vragen te stellen kom je al gauw bij de emotie. Als je deze kunt toelaten, komt er plaats voor ontspanning. Daarom is bewustmaken van de stroming in het lijf belangrijk."
Geert Glaudemans, masseur Vicki Brownhuis
Geert Glaudemans
Begeleider diepte ontspanning
"De inbreng en actiebereidheid van de vrijwilligers is groot. Het is enorm motiverend om bij een team van zoveel bevlogen vrijwilligers betrokken te zijn."
Wim van Zon
Wim van Zon
Gastheer en kookgroep
"Op een middelbare school heeft 80% van de leerlingen met kanker te maken (gehad). Ik zet me graag een lesuur in om kanker en de impact ervan op de agenda te zetten."
Margo van Veggel
Margo van Veggel
Vrijwilliger Kinderen en Jongeren en Kookgroep