Over ons

"Wij helpen een nieuwe balans in het leven te vinden."

Het Vicki Brownhuis

Het Vicki Brownhuis is sinds 1992 het eerste centrum voor leven met en na kanker in Nederland. We zijn er voor volwassenen en kinderen met kanker, hun naasten en nabestaanden. In ons centrum wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Wij zijn geen behandelingsinstituut, maar een informele ontmoetingsplaats. De deur staat voor je open! Loop gerust eens binnen zonder afspraak.

Terug naar het begin…

Yvonne Saatrube richtte het Vicki Brownhuis in 1992 op. In dat jaar openden we als eerste centrum voor leven met en na kanker in Nederland onze deuren. Ben je benieuwd naar de drijfveren van Yvonne of wil je weten waarom het Vicki Brownhuis zo heet?

Wat we doen

Kanker en de vervelende gevolgen kunnen wij niet de wereld uitbannen, maar door te luisteren, bemoedigen, helpen ontspannen willen wij het leven voor hen draaglijker en positiever maken. Het Vicki Brownhuis helpt een nieuwe balans in het leven te vinden. Door het bieden van informatie, ondersteuning en het bevorderen van contact. Dit contact draagt bij aan het verminderen van angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.

samen werken voor het goede doel

Onze missie

Het Vicki Brownhuis biedt psychosociale ondersteuning voor alles wat de ziekte kanker met zich meebrengt. Wij bieden een luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning en informatie. Het Vicki Brownhuis helpt een nieuwe balans in het leven te vinden. Door het bieden van informatie, ondersteuning en het bevorderen van contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit contact draagt bij aan het verminderen van angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.

Bekijk de bijdrage van Jacqueline Crooijmans, directeur van het Vicki Brownhuis. Eimert de Feijter, huisarts in Empel en Tineke Smilde, oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

 

Jacqueline Crooijmans film Vicki Brownhuis

Directeur Vicki Brownhuis

Huisarts in Empel

Tineke Smilde film Vicki Brownhuis

Oncoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Belastingdienst vereist van een ANBI dat een aantal gegevens op de website worden gepubliceerd. Om deze reden vind je hieronder in één overzicht onze fiscale gegevens:

Beloningsbeleid: het personeel en bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding, met uitzondering van vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten. Er is één betaalde kracht parttime in dienst, te weten de directeur. Het beloningsbeleid van de directeur staat vermeld in het jaarverslag.

Het Vicki Brownhuis is tevens gecertificeerd door IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) en voldoet aan alle bijbehorende gestelde kwaliteitscriteria.

Organisatie

Het Vicki Brownhuis is een vrijwilligersorganisatie, zoals in de statuten staat beschreven. Het bestuur (functies zijn onbezoldigd) is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting Vicki Brown:

Vicki brownhuis organisatie

Ontmoet onze mensen

"Ieder kind komt een keer in aanraking met kanker. Om ziek zijn bespreekbaar te maken, doen we onder andere een leuk poppenspel op basisscholen."
Barbara van der Meulen
Barbara van der Meulen
Intern Coordinator
“Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om over een ziekte als kanker te praten, zowel voor de patiënt als voor de direct betrokkenen.
Erik van Engelen Bestuur
Erik van Engelen
Voorzitter Bestuur
"Een fijne plek waar ik kwetsbaar mocht zijn. Ik vond er begrip, contact met lotgenoten, creatieve therapie en yoga. En nu kan ik er zelf iets terug doen voor mensen met kanker."
Celine Collaris
Cecile Collaris
Begeleider Bondgirls en adviseur werk
"Door vragen te stellen kom je al gauw bij de emotie. Als je deze kunt toelaten, komt er plaats voor ontspanning. Daarom is bewustmaken van de stroming in het lijf belangrijk."
Geert Glaudemans, masseur Vicki Brownhuis
Geert Glaudemans
Begeleider diepte ontspanning
"De inbreng en actiebereidheid van de vrijwilligers is groot. Het is enorm motiverend om bij een team van zoveel bevlogen vrijwilligers betrokken te zijn."
Wim van Zon
Wim van Zon
Gastheer en kookgroep
"Op een middelbare school heeft 80% van de leerlingen met kanker te maken (gehad). Ik zet me graag een lesuur in om kanker en de impact ervan op de agenda te zetten."
Margo van Veggel
Margo van Veggel
Vrijwilliger Kinderen en Jongeren en Kookgroep