Bestuurslid Zorg | Medisch gezocht

Het Vicki Brownhuis maakt al jaren een gestage groei door. Daarom willen we het bestuur van de Stichting Vicki Brown uitbreiden met een nieuw bestuurslid Zorg | Medisch.

Functie-omschrijving
Het bestuurslid heeft focus op contacten met het zorgnetwerk in de regio. Hij/zij wordt toegevoegd aan het huidige bestuur vanwege het strategische belang om de samenwerking met partners te versterken. Denk hierbij onder andere aan contacten met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bernhoven en bijvoorbeeld regionale huisartsenverenigingen.

Om een goed beeld te krijgen van de functie, staan hieronder een aantal taken waar je als bestuurslid verantwoordelijk voor bent:

 • Sparring partner voor de directeur en het bestuur;
 • Initiatieven willen ontplooien om in contact te treden met de medische wereld die in relatie staat tot de Stichting Vicki Brown;
 • Positionering van Stichting Vicki Brown in het zorgnetwerk onder aandacht brengen;
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de vrijwilligers.

Het profiel
Het bestuurslid Zorg | Medisch is nog actief werkzaam of recent met pensioen en heeft goede contacten in de medische wereld. Hij/zij kan delegeren en pakt ook zelf dingen op. Hij/zij heeft affiniteit met de missie van het Vicki Brownhuis en is woonachtig en/of werkzaam in de regio ‘s-Hertogenbosch.

 • Voor deze functie zijn de volgende competenties en ervaringen van belang:
  Actueel (zorg)netwerk in de regio ‘s-Hertogenbosch;
 • Kennis van toekomstige samenwerkingsverbanden en de noodzaak om alleen de curatieve zorg binnen het ziekenhuis te halen/houden (Triple Aim Principe);
 • Binding met de eerste- en tweedelijns (en mogelijk derdelijns) gezondheidszorg;
 • Invoelend vermogen voor de psychosociale problematiek in het inloophuis;
 • Welwillendheid om met andere medici van inloophuizen contact te leggen;
 • Ervaring als: zorgverlener/medicus/manager werkzaam op het gebied van oncologie;
 • Bestuurlijke ervaring én ervaring met goede doelen zijn een pré.

Wie zijn wij – Het Vicki Brownhuis
Het Vicki Brownhuis is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Als één van de eerste inloophuizen opgericht in Nederland op 13 mei 1992. Ze is daarmee al meer dan 25 jaar een begrip in ‘s-Hertogenbosch en omstreken.

Eén van de belangrijkste speerpunten van de Stichting Vicki Brown is de verbinding van ons informele zorgaanbod met de formele zorg, een verankerde positie in de zorgketen. Hiervoor bevinden wij ons momenteel in een steeds verder vorderend proces van samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven als ook met het Fysiotherapeuten Netwerk Oncologie (FyNeOn) en met veel andere zorgprofessionals.

De Organisatie
Het Vicki Brownhuis ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie waarbij alle vrijwilligers zoveel mogelijk op basis van hun talenten en interesse betrokken en ingezet worden. Momenteel werken circa tachtig vrijwilligers in het huis. De directeur is de enige betaalde kracht van de stichting. Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige drie bestuursleden focussen zich op marketing, fondsenwerving en governance & interne organisatie. Vanwege de groei van het huis wordt het bestuur uitgebreid met een bestuurslid zorg/medisch. De directeur maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

Werkomgeving
De Stichting Vicki Brown is een fijne omgeving waar iedere dag met enthousiasme en betrokkenheid gewerkt wordt aan het doel: mensen met kanker een betere kwaliteit van leven geven in de regio ’s-Hertogenbosch.

Het werk van het bestuurslid is in ‘s-Hertogenbosch, waar het Vicki Brownhuis gevestigd is. De benodigde beschikbaarheid is minimaal vier uur in de week, buiten de bestuursvergaderingen om. Deze uren kunnen flexibel ingedeeld worden. Het is mogelijk om in het Vicki Brown huis te werken of thuis.

Procedure
Kom jij als bestuurslid Zorg | Medisch het bestuur van de Stichting Vicki Brown versterken?

Stuur je CV en motivatie t.a.v. Jacqueline Crooijmans (directeur) – j.crooijmans@vbrownhuis.nl.

Wil je eerst meer weten, bel dan gerust met Maarten Pieters (voorzitter) op 06-55151013 en/of bekijk de website – vickibrownhuis.nl