Je bekijkt nu Sociale kaart wegwijzer in hulp en ondersteuning
Vicki Brownhuis Positieve gezondheid
Sociale kaart wegwijzer in hulp en ondersteuning

Op deze kaart staan de gegevens van organisaties en instanties die ondersteuning kunnen bieden bij een leven met en na kanker. Denk aan werkgerelateerde adviezen of hoe lastige onderwerpen met familie bespreekbaar gemaakt kunnen worden. De sociale kaart is er voor iedereen en is te vinden op de website van het Vicki Brownhuis.

Thecla Schrauwen heeft kanker gehad en heeft ervaren hoe belangrijk aanvullende oncologische zorg is: “Als je met kanker te maken krijgt, kom je terecht in een molen van artsen, behandelingen en veel angst. Ook jouw directe omgeving is bang dat je pijn krijgt of dood gaat. Daarom wil je hen zo min mogelijk belasten met jouw angsten en krop je alles op. Je hebt aandacht nodig om te blijven functioneren en kracht te vinden om met kanker en angst om te gaan. Deze ondersteuning heb ik gevonden in het Vicki Brownhuis. Hier kan ik uithuilen, boos zijn, mijn angst en zorg delen en sta ik als persoon op de eerste plaats. Hierdoor kan ik deze ziekte weer beter aan en ben ik meer ontspannen voor mijn omgeving. Die ik ook heel hard nodig hebt, want dit kan ik echt niet alleen.” 

Positieve Gezondheid als uitgangspunt 

De sociale kaart is voor mensen die met kanker te maken hebben handig én geeft professionals inzicht in naar wie ze kunnen verwijzen. Bij het maken ervan is uitgegaan van het concept Positieve Gezondheid. Hierin staat de mens centraal en niet de ziekte. Het beschrijft zes leefgebieden: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving. Op de sociale kaart staan deze gebieden vermeld en kan per gebied aangegeven worden welke zorgverleners er zijn. Centraal staat steeds de vraag ‘Wat is voor mij in het leven belangrijk, en welke hulp heb ik daarbij nodig?’ 

Bram Bogaard’s vrouw kreeg de diagnose borstkanker: “Al vrij snel na de diagnose bij mijn vrouw kwamen wij in contact met KASAM. We wilden onze drie jonge kinderen graag passende hulp geven om te praten over de enorme impact die de kanker van hun moeder op hen heeft. Zij konden vrij snel aansluiten bij een groep die in onze wijk in Rosmalen van start ging. De twee oudsten, toen 9 en 11, deden mee met deze groep. Elk kind gaat uiteraard anders om met de situatie en bij KASAM konden ze zichzelf zijn en vonden ze elk hulp om te verwerken wat er allemaal gebeurt. Ze bezochten de bijeenkomsten altijd trouw wat veel zegt over hoe waardevol ze waren voor onze kinderen.” 

Direct contact opnemen 

Na het invullen van een vragenlijst laten de hieruit voortkomende antwoorden goed zien welke leefgebieden aandacht behoeven voor een zo optimaal mogelijk welzijn. Door te klikken op het gebied waarop je ondersteuning nodig hebt, zie je de contactgegevens van de hierbij behorende hulpverleners in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Je kunt direct contact opnemen. 

Netwerk aanvullende oncologische zorg

De sociale kaart is gemaakt door het regionale netwerk voor aanvullende oncologische zorg in ’s-Hertogenbosch. Het netwerk is in 2018 opgericht. De kerngroep van het netwerk bestaat uit de volgende organisaties en instanties: Verbeeten Instituut, KASAM, Vicki Brownhuis, Farent, FyNeOn, Door! Na kanker en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Doel van het netwerk is om op het juiste moment door de juiste zorgverlener de juiste aanvullende oncologische zorg te geven, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de (ex-)patiënt, cliënt, gast en naasten. 

Er staan nu 55 organisaties op de sociale kaart, dit zijn o.a. psychologen, maatschappelijk werkers, coaches, fysiotherapeuten, massagetherapeuten, mantelzorg begeleiders, diëtisten, begeleiding bij werk en re-integratie, thuiszorgorganisaties, centra voor leven met en na kanker voor psychosociale ondersteuning.