Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze gasten, bezoekers van de website, afnemers van de nieuwsbrief en alle betrokkenen van het Vicki Brownhuis. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Stichting Vicki Brown
Stichting Vicki Brown, gevestigd aan de Aartshertogenlaan 469, 5213 JA te ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan het Vicki Brownhuis en een bezoek aan de websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Ook verwerkt Stichting Vicki Brown persoonsgegevens als u bij Stichting Vicki Brown solliciteert, in dienst bent, of vrijwilliger bent. Welke persoonsgegevens wij allemaal verwerken, wordt bijgehouden in een verwerkingsregister.

Grondslag
Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens alleen als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven of als er een andere wettelijke grondslag voor is. Voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens van onze gasten en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van brancheorganisatie IPSO. Wij verwerken enkel en alleen contact- en profielgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doeleinden
Stichting Vicki Brown verwerkt alleen maar persoonsgegevens voor duidelijke doelen en als daar een goede reden voor is. Dit noemt de wet “doelbinding”. Gegevens mogen alleen voor deze doelen gebruikt worden of voor doelen die er logisch bij aansluiten. Voor de gasten is dat met name het deelnemen aan activiteiten. Voor medewerkers en vrijwilligers is dat met name het opstellen van contracten, salaris en/of vergoedingen uitbetalen, scholingsactiviteiten en het maken van de roosterindeling.

Beveiligen en bewaren
Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van vijf jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens uiterlijk vijf jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vicki Brown verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo moet Stichting Vicki Brown in een aantal specifieke gevallen persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers doorgeven aan o.m. de Belastingdienst en het UWV. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vicki Brown blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vicki Brown gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Stichting Vicki Brown gebruikt statistische informatie via het programma Google Analytics. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor analyse en verbetering van onze website. In Analytics wordt geen persoonlijke informatie van u opgeslagen of gebruikt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor een nieuwsbrief van Stichting Vicki Brown.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag ook vragen om de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. U kunt uw verzoek sturen naar info@vickibrownhuis.nl.