Onze geschiedenis

Het Vicki Brownhuis in ’s-Hertogenbosch opende in 1992 als allereerste centrum in Nederland de deuren. Initiatiefneemster en oprichter was mevrouw Yvonne Saatrube. Zij kreeg te maken met kanker toen haar eerste en later ook haar tweede man de diagnose kanker kregen. Ze hadden behoefte aan steun en informatie, naast het – vaak toch afstandelijke – medische traject. Zo ontstond het idee voor een centrum voor leven met en na kanker. Een ontmoetingsplaats voor mensen die direct en indirect te maken hebben met kanker. Waar iedereen terecht kan voor een luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning en informatie.

Veel bijval

Yvonne Saatrube kreeg veel bijval van oncologen, psychologen en verpleegkundigen. Zij erkennen dat deze steun in de medische zorg mist. Yvonne sprak haar landelijke en regionale contacten aan. Zo komt zij Piet Willems tegen, een Bosschenaar met vastgoed. Hij schonk het geheel gerenoveerde pand aan het Hinthamereinde. Woninginrichtingswinkel Rudy van de Zande levert gratis meubels en gordijnen. Monique Houben – van Lanschot,  de vrouw van de toenmalige commissaris van de Koningin, was belangrijk bij het verkrijgen van de vergunning.

Persoonlijke aandacht

Tjeerd Saatrube, de zoon van Yvonne: “Het ideaal dat mijn moeder voor ogen stond was een eigen ruimte waar mensen met kanker, hun familieleden en nabestaanden terecht konden. Waar ze hun twijfels en angsten kunnen delen met lotgenoten. De ruimte moest in de ogen van mijn moeder helemaal los staan van de medische sfeer van het ziekenhuis. Veiligheid en een vertrouwensband zijn wezenlijk voor mensen om zich open te stellen. Persoonlijke aandacht, daar gaat het om.”

Sinds 2001 is het Vicki Brownhuishuis aangesloten bij IPSO, de brancheorganisatie voor centra voor leven met en na kanker in Nederland. Sterker nog. Sleutelfiguren uit de geschiedenis van het Vicki Brownhuis zijn ook sleutelfiguren geweest in de geschiedenis van IPSO. Binnen IPSO werken de centra samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale ondersteuning.

In 2015 verhuisde het Vicki Brownhuis na 23 jaar naar een nieuwe locatie. Het gebouw aan het Hinthamereinde was vooral door het aantal trappen niet voldoende toegankelijk voor iedereen. Sinds die tijd hebben we onderdak gevonden in een deel van het kantoor van Brabant Wonen.

Loop niet voor me, misschien volg ik niet. Loop niet achter me, misschien leid ik niet. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.

Naam Vicki Brown

Een boegbeeld was snel gevonden: de in juni 1991 aan kanker overleden Britse zangeres Vicki Brown. Vicki Brown was heel open over haar ziekte en haar jarenlange strijd er tegen. Door haar positieve  levenshouding wist zij veel lotgenoten een hart onder de riem te steken. Een quote uit haar song Look at me is een essentiële richtlijn voor de ondersteuning die wij bieden in het Vicki Brownhuis. En voor de gastvrije houding van het gastenteam.

zangeres Vicki Brown

Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
073 614 8550
info@vickibrownhuis.nl
Rek: NL23RABO0144556898
KVK: 41084822

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Openingstijden:
maandag:    9:30 – 16:30 uur
dinsdag:      9:30 – 16:30 uur
woensdag:  9:30 – 16:30 uur
donderdag: 9:30 – 16:30 uur
vrijdag:        9:30 – 13:00 uur