Onderwijsprojecten voor kinderen, jongeren en studenten

Wist u dat het Vicki Brownhuis actief is in het onderwijs? Nu de scholen weer open gaan het onderwijs hervat wordt, pakken we onze onderwijsprojecten weer geleidelijk op. Inmiddels kennen we 3 onderwijsprojecten: één voor basisscholen (Basisschool Onderwijs Project (BOP), één voor middelbare scholen (Jongeren Onderwijs Project (JOP) en één voor studenten in het Beroeps- en Hoger Beroepsonderwijs. Het doel van deze projecten is kanker bespreekbaar te maken op een manier die het beste bij kinderen of jongeren aansluit. 

Het BOP-programma is interactief en is opgedeeld in een informatief, creatief en actief gedeelte afgestemd op de basisschoolleerlingen. Eenmaal per maand ontvangt het Vicki Brownhuis een groep kinderen. Om ziek zijn bespreekbaar te maken hebben we een amusant poppenspel ontwikkeld met speciaal door ons gemaakte poppen en verhalen. Lees meer over BOP.

Genoeg gekankerd! Zo heet ons Jongeren Onderwijs Project. Jongeren (JOP) die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is de doelstelling van JOP! We hebben speciaal voor middelbare scholen een programma ontwikkeld, waarin een lesuur wordt besteed aan kanker en de impact ervan. Lees meer over JOP.

Nieuw in ons aanbod is het onderwijsprogramma voor studenten in het Beroeps- en Hoger Beroepsonderwijs. Ons team is aanwezig bij thema- en projectweken van het MBO en het HBO. In workshops of voorlichtingsbijeenkomsten krijgen studenten informatie over de vele aspecten rondom de diagnose van kanker en over de mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning bij kanker zoals die aangeboden wordt vanuit het Inloophuis. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Maak kanker bespreekbaar!