Officiële jubileumreceptie

Een gezellige bijeenkomst

Een jubileum is een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Samen met vele betrokkenen van het Vicki Brownhuis hebben we tijdens de drukbezochte receptie het glas geheven op ons 30-jarig bestaan. Onze voorzitter Erik van Engelen benadrukte in zijn toespraak nogmaals hoe belangrijk de inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers is in het voortbestaan van het Vicki Brownhuis. Zij spelen hierin een prominente rol. De huiselijke sfeer, het lotgenotencontact en de psychosociale steun zijn vanaf het moment van oprichting tot nu het fundament van waaruit ons centrum werkt.

Erfgoed Yvonne Saatrube

Een van de aanwezigen was Tjeerd Saatrube, zoon van oprichtster Yvonne Saatrube. Hij vertelde hoe bijzonder en mooi het is om te zien dat 30 jaar na de oprichting van het huis het gedachtengoed van zijn moeder nog steeds voortleeft. Tegelijkertijd is het ook wrang te beseffen dat centra als het Vicki Brownhuis nog steeds nodig zijn. De vergaande gevolgen die kanker heeft op het dagelijks leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden verdient nog veel meer structurele aandacht dan nu kan worden gegeven. Belangrijke documenten in het ontstaan van het Vicki Brownhuis zijn door Yvonne Saatrube verzamelt in een map. Voor vele aanwezigen was dit een bron van herinneringen.

IPSO

Ook Sonja Robben, directeur-bestuurder van stichting IPSO (Instelling PsychoSociale Ondersteuning) feliciteerde het Vicki Brownhuis dat als eerste centrum voor leven met en na kanker in Nederland haar deuren opende. Inmiddels zijn er 81 centra bij IPSO aangesloten die gekwalificeerde zorg bieden. Je kunt dus zeker stellen dat Yvonne Saatrube ook hieraan heeft bijgedragen. Belangrijk is ook om vooruit te kijken hoe alle centra in de toekomst overeenkomstig kunnen opereren met behoud van hun eigen identiteit/couleur locale. Dankzij de jubileumcommissie van het Vicki Brownhuis hebben we, onder het genot van een hapje en een drankje, genoten van een geweldig samenzijn. 

Er zijn nog meer jubileumactiviteiten

Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
073 614 8550
info@vickibrownhuis.nl
Rek: NL23RABO0144556898
KVK: 41084822

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Openingstijden:
maandag:    9:30 – 16:30 uur
dinsdag:      9:30 – 16:30 uur
woensdag:  9:30 – 16:30 uur
donderdag: 9:30 – 16:30 uur
vrijdag:        9:30 – 13:00 uur