Meer aandacht voor werk bij kanker
Op 8 december brengen we door middel van een webinar
verschillende betrokken partijen in de regio bij elkaar om
te bespreken welke ondersteuning er is voor patiënten met
kanker. Verder willen we laten zien hoe de patiënt dit ervaart.
We willen aan werkgevers en werknemers meegeven wat er in
de regio mogelijk is bij vraagstukken rondom (blijven) werk(en)
bij kanker.
Voor meer informatie en Anmelding: webinar@stap.nu 
 
Mariëtte Hamer – Voorzitter SER & oud-Tweede Kamerlid:
“Werken is voor heel veel mensen erg belangrijk. Als je ziek wordt of een aandoening hebt, kunnen zorgprofessionals en leidinggevenden je daarbij ondersteunen. Hoe ze dat doen komt in deze webinar aan de orde. En professionals of collega’s die het nog niet precies weten?  Die leren hier ook veel van de organisaties en instellingen die samenwerken in deze internet meeting.”
 
In twee rondetafelgesprekken gaan een werkgever, een werknemer (patiënt) en diverse partijen uit de regio Den Bosch met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘werk en kanker’. Er worden ervaringen uitgewisseld en besproken welke regionale ondersteuning er is voor patiënten met kanker. De tafelgasten zijn:
  • Een werkgever en werknemer (patiënt)
  • Edith Idoe Stap, coach bij Stap.nu
  • Patricia Hendricks, verpleegkundig specialist oncologie bij Jeroen Bosch Ziekenhuis 
  • Marieke Jacobs, bedrijfsarts oncologie
  • Jacqueline Crooijmans, directeur Vicki Brownhuis

Programma

  • Opening en welkom (16.00 uur) door Jacqueline Crooijmans, directeur Vicki Brownhuis •
  • 1e gesprek aan tafel: hoe kunt u aandacht besteden aan werkbehoud bij kanker, na een recente diagnose of tijdens de behandelfase? 
  • Korte pauze 
  • 2e gesprek aan tafel: wat is belangrijk tijdens de herstel en integratie fase
  • Afsluiting (17.25 uur)