Je bekijkt nu Kennis maken met…
Bestuurslid Frans van Woesik
Kennis maken met…

Frans van Woesik, nieuw bestuurslid Fondsenwerving
Frans treedt per 1 november als bestuurslid Fondsenwerving toe tot het bestuur van het Vicki Brownhuis.

In mijn nieuwe bestuursfunctie ga ik Nadia Bellussi vervangen omdat haar huidige bestuurstermijn afloopt. Sinds korte tijd ben ik met prepensioen. Bijna mijn hele leven speelt het onderwijs een grote rol. In mijn jongere jaren als leerling, de jaren daarna als leraar en de laatste twintig jaar als directeur van de mbo-opleiding techniek op het ROC mbo-college Rivor in Tiel en Geldermalsen. In deze functie was ik verantwoordelijk voor een breed scala aan commerciële en technische opleidingen in het Gelderse rivierengebied. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met allerlei landelijke commerciële activiteiten die werden gelinkt aan de mbo-opleidingen. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft een grote verbindende factor.

Als bestuurslid Fondsenwerving ga ik verbinding maken tussen het Vicki Brownhuis en met name de onderwijsinstellingen in de regio. De nog te ontwikkelen projecten, (challenges) voor het Vicki Brownhuis worden steeds co-creaties van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en regionale overheden. Het is de bedoeling dat de ‘challenges ‘ bij voorkeur staan in het teken van fondsenwerving. Zo dragen ze in de toekomst bij aan een fundament van een structurele inkomstenbron voor het Vicki Brownhuis. Deze mooie uitdaging ga ik met volle energie aan.