Geef met belastingvoordeel

ANBI status

Wil jij het Vicki Brownhuis financieel steunen en een deel van je donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan, omdat het Vicki Brownhuis is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geldt zowel voor losse gewone als periodieke giften wanneer deze aan de voorwaarden voldoen. 

Onze ANBI gegevens

De Belastingdienst vereist van een ANBI dat een aantal gegevens op de website worden gepubliceerd. Om deze reden vind je hieronder in één overzicht onze fiscale gegevens: Bestuurssamenstelling: Tineke Smilde,  adviseur van het bestuur voor de zorg, Tineke Smilde
  • Beloningsbeleid: het personeel en bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding, met uitzondering van vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten. Er is één betaalde kracht parttime in dienst, te weten de directeur. Het beloningsbeleid van de directeur staat vermeld in het jaarverslag.
Het Vicki Brownhuis is tevens gecertificeerd door IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) en voldoet aan alle bijbehorende gestelde kwaliteitscriteria.
Doelstelling Vicki Brownhuis: Het Vicki Brownhuis biedt psychosociale ondersteuning voor alles wat de ziekte kanker met zich meebrengt (emoties, neuropathie, concentratie- en geheugenstoornissen, arbeids- en sociale re-integratie). Wij bieden een luisterend oor, lotgenotencontact, ontspanning en informatie. Het Vicki Brownhuis helpt een nieuwe balans in het leven te vinden. Door het bieden van informatie, ondersteuning en het bevorderen van contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit contact draagt bij aan het verminderen van angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde.

CBF-erkenning

Medio 2020 hebben wij de CBF-erkenning gekregen. Dit is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.