Voor wie

Wij zijn er voor iedereen

In ons centrum wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Wij zijn geen behandelingsinstituut, maar een informele ontmoetingsplaats. Wij zijn er voor iedereen die geraakt is door kanker. Voor volwassenen en kinderen, hun naasten en nabestaanden. De deur staat voor je open! Loop gerust eens binnen zonder afspraak.

Leven met en na kanker

Tekst: Monique van Strien, Bernheze Media
Foto: Guus van der Valk, Bernheze Media

LOOSBROEK – Bijna iedereen kent wel iemand die kanker heeft, heeft gehad, of ervoor behandeld wordt. Een vreselijke ziekte, waar ondanks de grote bekendheid nog veel te vaak wordt vergeten wat de impact is van de persoon áchter de ziekte én de personen om de zieke heen. Juist voor die mensen en gevoelens is oog en plaats in het Vicki Brownhuis in Den Bosch. De Loosbroekse Ingrid Habraken is een ‘survivor’ en vertelt graag over deze bijzondere plek.

Lief en leed,
Golden Girls en Krachtpatsers
Dat ontdekte ook Ingrid Habraken, die borstkanker overleefde. “We doen ons best om er goed uit te zien, maar zo voelen we ons niet altijd. Met dat stukje kun je bij het Vicky Brownhuis terecht”, vertelt ze. “Ik kom er graag en veel, minstens één keer per maand. Dan komen we samen met ‘The Golden Girls’, een groep vrouwen van 45-plus. Sinds ik ziek ben geworden, doe ik alleen nog de dingen die ik leuk of belangrijk vind, en daar hoort dit zeker bij. Daar komt niets tussen, die avond gaat écht door.” Het mooie aan het Vicki Brownhuis is dat er voor elke doelgroep plek is. Zo zijn er ‘The Bond Girls’ voor vrouwen tot 45 jaar, ‘The Power Girls’ met uitgezaaide kanker en ‘De Krachtpatsers’ – kinderen met ouders die kanker hebben. Want ook zij hebben behoefte aan een luisterend oor. De vrijwilligers hebben bijna allemaal zelf ook van heel dichtbij kanker meegemaakt. “Iedereen begrijpt elkaar, dat is daarbuiten niet altijd zo”, legt Ingrid uit.

 Meer lezen over Ingrid’s verhaal? Ze schrijft regelmatig blogs op haar website: ingridspinkribbon.wordpress.com

Aandacht voor de jeugd

Ook voor de jeugd die direct of indirect te maken heeft met kanker, heeft het Vicki Brownhuis aandacht. We bieden massages, kunstzinnige hulpverlening, kunnen kinderen met elkaar in contact brengen of anderszins adviseren.

Dit jaar organiseerden we een gezinsdag in samenwerking met het Koning Willem 1 College. Om kanker bespreekbaar te maken en omdat kanker binnen het gezin of de familie voor kinderen heel heftig is, hebben we een speciaal educatie programma ontwikkeld. Eén voor basisscholen (Basisschool Onderwijs Programma (BOP)) en één voor middelbare scholen (Jongeren Onderwijs Programma (JOP)).

Basisschool Onderwijs Programma

Kanker in het gezin zet alles op zijn kop. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de partner en de kinderen. Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe omgeving kan vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is doordat het kind ander gedrag laat zien: het wordt stiller of juist drukker, snel boos of verdrietig, krijgt moeite met concentreren, met slapen, etc. Daarom hebben we een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld. De doelstelling is kanker bespreekbaar maken en spelenderwijs ontdekken wat je in een inloophuis kunt doen. 

Een van de scholen waar het lesprogramma van het Vicki Brownhuis warm is ontvangen, is het kindcentrum ‘De Kameleon’ in ‘s-Hertogenbosch. Lees hier meer over de ervaringen en het resultaat van een fijne samenwerking.

Basisschool Onderwijs Programma
Jongeren Onderwijs Project

Jongeren Onderwijs Programma

Genoeg gekankerd! Zo heet ons Jongeren Onderwijs Programma. Komt kanker binnen het gezin voor of heb je zelf kanker, dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt.

Onze medewerkers zien het als hun taak om kanker bespreekbaar te maken en ook jongeren die te maken krijgen met kanker te informeren over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis in dit lastige proces kan bieden. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is de doelstelling!

Deelnemende scholen