Onderwijs projecten

Aandacht voor de jeugd

Ook voor de jeugd die direct of indirect te maken heeft met kanker, heeft het Vicki Brownhuis aandacht. We bieden massages, kunstzinnige hulpverlening, kunnen kinderen met elkaar in contact brengen of anderszins adviseren.

Dit jaar organiseerden we een gezinsdag in samenwerking met het Koning Willem 1 College. Bekijk de film.

Om kanker bespreekbaar te maken en omdat kanker binnen het gezin of de familie voor kinderen heel heftig is, hebben we een speciaal educatie programma ontwikkeld. Eén voor basisscholen (Basisschool Onderwijs Project (BOP)) en één voor middelbare scholen (Jongeren Onderwijs Project (JOP)).

Basisschool Onderwijs Project

Kanker in het gezin zet alles op zijn kop. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de partner en de kinderen. Een kind dat geconfronteerd wordt met kanker in zijn directe omgeving kan vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt. Je ziet soms dat er iets mis is doordat het kind ander gedrag laat zien: het wordt stiller of juist drukker, snel boos of verdrietig, krijgt moeite met concentreren, met slapen, etc.

We hebben daarom een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma ontwikkeld. De doelstelling is kanker bespreekbaar maken en spelenderwijs ontdekken wat je in een inloophuis kunt doen.

Basisschool Onderwijs Programma
Jongeren Onderwijs Project

Jongeren Onderwijs Project

Genoeg gekankerd! Zo heet ons Jongeren Onderwijs Project. Komt kanker binnen het gezin voor of heb je zelf kanker, dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt.

Onze medewerkers zien het als hun taak om kanker bespreekbaar te maken en ook jongeren die te maken krijgen met kanker te informeren over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis in dit lastige proces kan bieden. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is de doelstelling!

Deelnemende scholen