Jongeren

We zijn er ook voor jongeren en jong volwassenen. Het Vicki Brownhuis heeft twee lotgenootgroepen, Vicki Teens en Vicki Young. Bovendien zijn er verschillende onderwijsprogramma’s voor deze doelgroep. JOP is het onderwijsprogramma voor de middelbare school en sTOP is het studentenonderwijsprogramma. Maar wat ook kan, is dat je gewoon alleen of samen met een vriend/ vriendin kunt binnenlopen bij het Vicki Brownhuis.

Aandacht voor lotgenoten

KRACHTPATSERS

Kinderen van 6 tot 12 jaar

Jongeren Onderwijs Project Vicki Teens

VICKI TEENS

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Lotgenotenbijeenkomst Vicki Young

VICKI YOUNG

Jong volwassenen

Genoeg gekankerd!

Jongeren Onderwijs Project Vicki Teens

Jongeren Onderwijs Programma

‘Genoeg gekankerd’
Zo heet ons Jongeren Onderwijs Programma. Komt kanker binnen het gezin voor of heb je zelf kanker, dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt. Onze medewerkers zien het als hun taak om kanker bespreekbaar te maken. Ze informeren jongeren die te maken krijgen met kanker, over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis in dit lastige proces kan bieden. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is de doelstelling!

80% steekt de vinger op

Als je op middelbare scholen vraagt wie er te maken heeft gehad met kanker steekt 80% van de leerlingen de vinger op. Daarom hebben we speciale programma’s ontwikkeld, waarin een lesuur wordt besteed aan kanker en de impact ervan. 

onderwijs programma's
Team Jongeren Onderwijs Project Vicki Brownhuis

Het JOP-lesuur valt in de categorie Levensbeschouwing en is voor de 2e en 3e klas. We geven ook les aan het middelbaar beroepsonderwijs in de zorg. Zij zijn tenslotte onze toekomstige ambassadeurs. De klas komt samen met de docent naar het Vicki Brownhuis, zodat ons JOP-team meteen de heersende vooroordelen over ons centrum kan ontzenuwen. Omdat het een heftig onderwerp is, worden ouders en leerlingen van tevoren ingelicht. Het gezin kan zodoende voor- of achteraf ook inspelen op het onderwerp kanker, dat wellicht voorkomt in de familie of vriendenkring.

Doel van het programma

Wij willen het onderwerp op de agenda zetten en concreet bereiken dat:

  • Kanker onder jongeren (beter) bespreekbaar is.
  • Jongeren ervaren dat, als kanker in hun leven komt, ze niet alleen staan met hun angsten, boosheid en verdriet.
  • Jongeren weten waar steun en een luisterend oor te vinden zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met kanker.

    Deze lesprogramma’s zijn voor scholen gratis.
Vicki Young - jongeren
Stellingen Jongeren Onderwijs Project

Inhoud programma

In overleg met de docent maken we het interactieve programma. We willen proberen iets los te maken. Dit doen we o.a. door middel van stellingen die in kleine groepen worden besproken. Soms is het heel heftig en soms slaan mensen dicht. Wij begeleiden daarom met ervaren vrijwilligers. Ook delen we graag onze verhalen en ervaring. We sluiten af met een rondje schelden om jongeren bewust te maken dat dit het heel kwetsend is voor iemand die met kanker te maken heeft. ‘Genoeg gekankerd!

‘Genoeg gekankerd!

De les ‘Genoeg gekankerd!’ bevat de volgende onderdelen:

  • Kennis maken met het Vicki Brownhuis;
  • Stellen van vragen en delen van ervaringen met kanker;
  • Discussie aan de hand van stellingen;
  • Een rondje “schelden met kanker”. 

Het is ook mogelijk om in overleg gezamenlijk een compleet schoolproject samen te stellen. 

genoeg gekankerd

Heeft jouw school interesse?

Klik op onderstaande button en stuur ons een bericht. 

Deelnemende scholen